Elektriske og hydraulisk

Båtene utstyres med det mest moderne elektrisk, elektronisk og hydraulisk utstyr det måtte være bruk /behov for.


Byggenr. 312:Heløygutt II . Levert desember 08 
Eier: Leif Sivert Heløy, Rødøy.

Vi har fått lov til å nevne at Leif Sivert var utsatt for en ulykke for noen år siden, noe som krever en spesielt tilrettelagt arbeidsplass.
Heløygutt II måtte bli en sjark der han ved blant annet å få installert fleksible hydrauliske systemer – kunne få en tilfredsstillende  arbeidssituasjon.


Finnvik Båtbyggeri A/S takker for et godt samarbeid med vekt på  nytenkning, med fleksible, varierte og praktiske løsninger.


En fullt utstyrt Heløygutt II som ligger flott i sjøen


Vi kan blant annet nevne at Heløy har fått tilpasset en egen skjerm til kartplotteren som kan leses fra arbeidsplassen på dekk, samt en dør ved siden av styrhuset som tar unna brottsjø.

Finnvik Båtbyggeri A/S
6674 Kvisvik

Tlf: 71 53 25 62
Epost: post@finnvik.no

07_byggenr.314 begynner  ta formx400.jpg