Historien om Finnvik Båtbyggeri

Takket være opplysninger som jeg har fått overlevert fra min slektsinteresserte mor, Svanhild Finnvik, farfar Peder Finnvik og ellers gjennom samtaler med min fars søsken, er jeg svært glad over å kunne legge inn denne historikken på vår hjemmeside.

Det er en ærverdig, liten bedrift vi har, og den – hvis en ser litt ”stort” på det - har vært i familiens eie fra 1783 – i dag. Kanskje var det bygget båter i Finnvika.

Også FØR den tid, men på grunn av at kirka og kirkebøkene gikk tapt i brann, har vi ingen dokumentasjon fra tida før dette.
1. Kort oversikt over de 6 generasjonene.
2. Kort oversikt over utviklinga fram til i dag.

Hilsen Liv Rannei Finnvik Aasen


1. Den første båtbygger i Finnvika.

Første kjente generasjon.
Skipper Ola Findvig.( vår tipptippoldefar)
- Født 1783. Gift med Ingeborg Einarsdatter fra Kvalnesvik.
Kom til Årsund – kjøpte Magnhildberget. Han var interessert i båtbygging – og ville gjerne kjøpe Finnvika for å drive båtbygging. Eieren, skipsreder Meldal i Kristiansund, var ikke interessert i selge, så han måtte leie i første omgang.
   
Skipper Ola bygde båtene nede ved vannkanten der verkstedhallen er i dag, men der var ikke noe hus den gangen, så det ble bygget bare på sommers tid. Båtene var ganske store fartøy, store jekter.
   
Olaf Finnvik fortalte at jektene alltid  ble satt ut på fjære sjø. Da hadde de hugget mange aspestranger som de la i fjæra. Så la de båten på sida og dytta den nedover – for så å vente på floa for å få retta opp båten.
   
Når jektene var ferdige – hadde de et mannskap som segla jektene til Færøyene for å selge dem der. Men de solgte nok også jekter her til lands – og selv dro Skipper Ola nordover med jektene,  der de kjøpte opp sild og fisk som de fraktet nedover til Bergen. Der byttet de fisken mot kolonialvarer, og som Peder Finnvik kommenterte, dessverre også brennevin.

2.generasjon:
Einar Olsen Findvig, ( vår tippoldefar )                          
Født 1822 i Finnvika . Gift med Ingeborg Johansdatter Lie.
Han kjøpte Finnvika og drev gården.
Men han var ingen båtbygger, så ”bedriften” lå brakk en generasjon.
3.generasjon:
Ole Einarsen Findvig (vår oldefar)
Født 1856, gift med Marie Pedersdatter Sponås.
Han tok opp igjen båtbygginga, men han bygde småbåter på låven om sommeren , for da var ikke låven full av for.
Det ble bygget bare en for året den gangen.
        

4. generasjon:

Peder Olsen Finnvik  
Olaf Finnvik
Født 1896, gift med Brit Olsdotter, født Langø..Født 1901, gift med Kristine Kanestrøm

Peder bygde småbåter på låven og i arbeidshuset før han satte opp sagbruk og senere båtbyggeri ved sjøkanten der hans oldefar ”Skipper-Ola  hadde bygget jektene sine.

1935: Finnvik båtbyggeri er i drift.
Broren, Olaf, kom tidvis med etter hvert, men han jobbet også som skomaker og som lærer underveis. De overlot driften til sine sønner i 1967.5. generasjon:

Ola Finnvik 
Olav Finnvik
Einar Finnvik
Odd Finnvik
G.m Svanhild H.Korsnes
G.m. Klara Njøten
G.m. Dagny Strand
G.m Bjørg Gravem,
   (ble senere oppløst.)

De 4 dyktige menn (og kvinner!) overtok i en tid da en fortsatt måtte tenke nøye gjennom investeringer som førte til utvidet drift. Med klokskap utvidet de i takt med markedet; noe som medførte at de kunne mestre skiftende forhold. De fikk oppleve framgangen og overgangen fra trebåt til aluminiumsbåt før de overlot driften til neste generasjon i 1990-årene


6.generasjon:
Nå har Olav sine aksjer blitt kjøpt opp av de øvrige eierne -og familiebedriften består av 3 eiere.

Wigdis Eirin
Tove Mørk
Jan Roger Finnvik
Fra 2008:
Liv R.F.Aasen 
  

I skrivende stund står den 6. generasjon midt i en verdensomfattende finanskrise med et ustabilt marked som en naturlig følge av det. Da er det naturlig å sende en takknemlig tanke til generasjoner før oss som har overlevert et levedyktig båtbyggeri, slik at vi igjen får muligheten til å innrette driften etter markedet.2. FINNVIK BÅTBYGGERI

Peder Finnvik startet sin båtkarriere på låven i Finnvika.
Han bygde sin første robåt i 1924.
Det var en ”klinkbåt.”

*1934 startet Peder opp med et sagbruk ved i Finnvika.
* I 1935 bygde Peder første del av båtbyggeriet over sagbruket.

Klinkbåtene var lett å selge, og de ble større etter hvert. – opp til 25 fot.

Senere gikk broren, Olaf, sammen med Peder, og en familiebedrift er grunnlagt.

Peder og Olaf utviklet begge hver sin personlige stil på småbåtene, og begge typene solgte godt.
De produserte klinkbåtene på ”lemmen” som var overbygget over sagbruket.

Etter hvert kom Peders sønner, Ola, Olav og Einar og Olaf sin sønn, Odd, inn i bedriften. Driftsbygningen ble utvidet etter hvert som produksjonen økte.

FINNVIK BÅTBYGGERI A/S


Generasjonsskifte.
* 1967 tok sønnene Ola, Olav og Einar – og Odd over.
   Mens Peder, og tidvis Olaf fortsatte sin småbåtproduksjon på ”lemmen” –drev de yngre krefter godt.
 * Økonomien var solid, det var godt om oppdrag – så driftsbygningen måtte utvides.

* I 1972 bygde de ut bedriften betraktelig, og ikke lenge etter kom siste byggetrinn slik at produksjonslokalene nå ble 1700m².
   Etter utvidelsen ble også virksomheten kraftig utvidet. Det var ansatt 13 personer på det meste.På denne tida produserte de fortsatt trebåter, De bygde fortsatt klinkbåt, men i 1973 leverte de den første trebåten bygd med kravellteknikk som de på dialekten kalte ”klavertbåt”.  Det var byggenr. 174, klavertbåt, dekket sjark. Motor Volvo Bolinder, 60hk som ble levert til Sveggesundet. I løpet av kort tid hadde denne båttypen tatt helt over. De spesialiserte seg nå på kravellteknikk .


Bilde: Odd og Ola Finnvik igang med kravellbygging

Kravellbygging er en byggeteknikk for treskipsskrog som går ut at man på kjølen bygger et indre rammeverk av spanter og bjelker. På dette rammeverket legges forhudning av planker som settes kant i kant, og skipsdekket legges på samme måte. Rammeverket bygges for en stor del av såkalte sjølvokste kroker, trematerialer som har vokst i vinkel eller i bue.


Bilde: Odd og Ola Finnvik igang med kravellbygging

Sammenføyningene blir ofte utført med store trenagler som blir drevet inn i huller som ble boret. Mellom plankene tettes det med drev, spunnet av hamp og annet fibermateriale. Drevet drives inn med spesialredskap. (Kilde: Wikipedia)

Gradvis utviklet de produktene – slik at de var i takt med brukernes behov. Ved å bruke fiskernes verdifulle erfaring, kunnskap, uttalelser og råd, utvikling på tekniske/mekaniske områder, samt sin egen godt funderte håndverkserfaring – forsatte de produktutviklingen.


Bilde: Odd, Ola og Olav Finnvik fullfører nok en trebåt. Einar har allerede trukket seg tilbake av helsemessige årsaker.

* Fram til 1993 var det trebåter som ble bygd. ”Hanne Marie” var den siste trebåten som ble bygget, og den ble levert januar 1993. Eier:  Paul Rotøy, Aure.


Bilde: Her ligger ”Hanne Marie” på slippen  for årlig vedlikehold.
  I 1992/93 begynte de å bruke aluminium, og ganske snart tok aluminiumsbåtene helt over. Første aluminiumsbåt:  ”Tina Elisabeth” ble levert i juni -92. Eiere: Torleif og Trygve Rånes, VingsandDaglig leder, Peder Korsnes sa i 2004 at selv i et skiftende marked har aluminiumsbåtene fra Finnvik Båtbyggeri vist seg konkurransedyktige.
* Generasjonsskifte.
I løpet av 90-åra, trakk den eldre generasjon Ola, Olav og Einar seg tilbake. Den yngre generasjon stod klar til å overta.

Einar overførte sine aksjer til sin eldste datter, Tove Mørk. Olav hadde ingen etterkommere, så han solgte sin aksjedel til de andre eierne.
Ola overførte sine aksjer til sin eldste datter, Wigdis Eirin Finnvik.

I 2003 arvet Jan Roger Finnvik aksjene etter sin far, Odd Finnvik, som døde bare 62 år gammel. Wigdis Finnvik overtok Olas administrative ansvar. Peder Haftor Korsnes, som har jobbet i bedriften i mange år og som for øvrig er søskenbarn til Wigdis og Tove, fikk ansvaret
som daglig leder. De nye eierne staket ut kursen sammen.

Familiebedriften består.

Og bedriften utviklet videre sine nybygg av:
- Fiskefartøyer i aluminium i størrelsen 35 – 42 fot med skrog, dekk og overbygg  i sveiset aluminium.

Båtene utstyres med moderne elektrisk, elektronisk og hydraulisk utstyr tilpasset det bruk det er behov for.
 

        
Bilde: Heløygutt 2.
Levert desember 2008.
Eier: Leif Sivert Heløy. RØDØY.Høsten 2007 døde Wigdis brått, bare 56 år gammel. Bedriften fikk et vanskelig år på mange vis.

Tore Kvisvik ble satt inn som styreformann. Takket være innsatsen til Tove Mørk sin ektefelle, Per Mørk, sønnen Per Tore Mørk, daglig leder Peder Haftor Korsnes og styreformann Tore Kvisvik, samt en pålitelig arbeidsstab, ble hjulene holdt i gang .
Ser en bort i fra at denne vanskelige situasjonen førte til en del forsinkelser, ble oppdragene fullført i samsvar med kontrakt.

Våren 2008 overtok Liv Rannei Aasen aksjene etter sin avdøde søster, Wigdis Eirin Finnvik.

På generalforsamling vår 2008 – ble det nye styret sammensatt.

Styreformann: Tore Kvisvik
Styremedlem: Per Tore Mørk (Representant for Tove Mørk)
Styremedlem: Per Olaf Mørk (Representant for Jan Roger Finnvik)                                                              
Styremedlem: Liv Rannei Aasen
Daglig leder Peder Haftor Korsnes kalles inn til styremøter.

Familiebedriften Finnvik Båtbyggeri A/S består i beste velgående !

Bedriften er i full gang med nye oppdrag, og ser fram til å møte nye utfordringer i et spennende marked.

           

Finnvik Båtbyggeri A/S
6674 Kvisvik

Tlf: 71 53 25 62
Epost: post@finnvik.no

20_087 daniel srger for stropping av utstyr til lasterom og  p dekkx400.jpg